• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Butik Ladit

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI

 • § 1 Definicje
 • § 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • § 3 Wymogi techniczne
 • § 4 Zakupy w Sklepie
 • § 5 Płatności
 • § 6 Realizacja zamówienia
 • § 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • § 9 Reklamacje
 • § 10 Dane osobowe
 • § 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy Butik Ladit prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://ladit.pl.

Sprzedawca - JOANNA TERESA BYDŁOSZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Ladit Joanna Bydłosz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 4980225789 , nr REGON 369238253, ul. Wiśniowa 13/7, 29-100 Włoszczowa.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: P.H.U. Ladit Joanna Bydłosz ul. Wiśniowa 13/7, 29-100 Włoszczowa
 2. Adres e-mail: butik@ladit.pl
 3. Telefon: +48 515 397 221

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT (bez uwzględnienia kosztów dostawy).
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. W zależności od rodzaju produktu dostępne są różne formy dostawy.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi w formie elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 9. Kupujący akceptuje dostarczenie dowodu zakupu w formie elektronicznej, które zostaną wysłane na e-mail podany w formularzu.
 10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 11. Sprzedający wykorzystuje powierzone mu dane tylko do pełniej realizacji zamówienia - może przekazać tym samym dane te innym podmiotą realizującym zamówienia czy też wysyłkę.
 12. Sprzedający gwarantuje iż dane te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
  • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
 2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
  • Przelewy24
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, przelewu bankowego za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia - brak zapłaty skutkuje anulowaniem przez Sprzedającego zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Za pośrednictwem Kuriera
 6. Dostawy realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piatku. W weekendy i Święta dostawy nie są realizowane.
 7. Składając jedno zamówienie Kilent może otrzymać kilka przesyłek w zależności od towaru który zakupił, nie ma to wpływu na końcową cenę przesyłki - Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Za przesyłkę płaci tylko raz podczas złożenia zamówienia. 
 8. Klient w momencie otrzymania przesyłki powinien dokładnie sprawdzić opakowanie. Jeśli podczas odbioru przesyłki Klient zauważy szkodę (o ile może ona wpłynąć na zawartość) powinien w obecności kuriera czy też innego dostawcy spisać stosowny protokół szkody. Spisanie protokołu szkody nie jest jednoznaczne ze złożeniem reklamacji czy też powodem do odstąpienia od umowy.
 9. Czas dostawy nie jest uzależniony od Sprzedającego - Sprzedający przekazując dostawcy towar nie ma wplywu na czas jego dostarczenia. Dostawa przesyłki po dokonaniu jej realizacji może trwać od 1 do 25 dni roboczych. NAJCZĘŚCIEJ SĄ TO 2 -3 dni robocze od momentu realizacji zamówienia (nadania przesyłki odpowiedniemu dostawcy).
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnośći z tytułu opóźnienia dostawy nie wynikających z jego zaniedbań np. opóźnienie dostawy ze względu na warunki atmosferyczne.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności za towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: P.H.U. Ladit Joanna Bydłosz ul. Wiśniowa 13/7, 29-100 Włoszczowa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument odpowiada za poprawne zabezpieczenie odsyłanego towaru.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta staje się nieważna.
 12. Jeśli Konsument uiścił zapłatę za  towar i zdecydował się na skorzystanie z możliwości ostąpienia od umowy przed wysyłką zakupionych produktów - Sprzedający zwraca całość należności jaką Konsument poniósł z tytułu zawarcia umowy.
 13. Jeśli Konsument uiscił zapłatę za towar i zdecydował się na szkorzystanie z możliwości odstąpienia od umowy jednak Sprzedający wysłał już towar - Sprzedający zwraca Konsumentowi należność z tytułu zakupionego towaru stosownie pomniejszone o koszty wysyłki które w owej opłacie zostały uiszczone.
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli zakupiono towary oznakowane jako wyprzedażowe.
 15. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  • Żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na swój koszt na adres P.H.U. Ladit Joanna Bydłosz ul. Wiśniowa 13/7, 29-100 Włoszczowa.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Butik Ladit należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni roboczych.
 9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 10. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkuje wymianą towaru na wolny od wad bądź też zwrotem kosztów związanych z zakupem towaru - bez uwazglednienia poczatkowej wysyłki. Sprzedający zwraca jenak w przypadku reklamacji koszty dostarczenia towaru do Sprzedawcy - w wysokości nie przekraczającej najwyższą oferowana kwotę dostawy w Butiku Ladit.
 11. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Towar odesłany na wymianę powinien być w stanie niezmienionym - poza zmianami, które były konieczne w granicach zwykłego zarządu rzeczą.
 13. Reklamacji nie podlegaja towary umieszczone w oznakowaniu jako wyprzedażowe.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 14. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in.

z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

§ 12 UZUPEŁNIENIE

 1. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, banery, nazwa i Regulamin, Polityka Prywatności, Polityka cookies oraz wszelakie inne informacje zawarte na stronie www.ladit.pl stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej - tym samym zabrania się bez jakiejkolwiek zgody kopiowania oraz powielania.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych osobowych, które znajdują sie na indywidulanym koncie Klienta przed nieuprawnionym użyciem czy też dostępem. Klient jednak ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia związane z ujawnieniem swojego loginu, hasła oraz innych danych osobą trzecim.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu Butik Ladit oraz nienależyte wykonywanie usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu Butik Ladit oraz nienależyte wykonywanie usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub też przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy usługi Konsumentowi.
 5. Tytuły oraz opisy towrów stanowią własność intelektualną i podlegają prawu autorskiemu - zabrania się powielania bez zgody Administratora sklepu.
 6. Klienci dokonujący zakupu produktów oznaczonych jako WYPRZEDAŻ - tracą prawo do zwrotu oraz wymiany produktu (dotyczy tylko produktu ujętego na wyprzedaży).

 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do Regulaminu - .pdf